Які артыкул за паклёп

які артыкул за паклёп

У прававой дзяржаве ахова гонар годнасці чалавека і грамадзяніна приобретаетособое значэнне.

Згодна з арт. 2 Канстытуцыі РФ, чалавек, яго правы і свабоды з’яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю. Прызнанне, захаванне изащита правоў і свабод чалавека і грамадзяніна — абавязак дзяржавы. Нішто неможет быць падставай для прымяншэння годнасці асобы.

У арт. 23 Канстытуцыі РФ паказана, чтокаждый мае права на недатыкальнасць прыватнага жыцця, асабістую і семейнуютайну, абарону свайго гонару і добрага імя чалавека і грамадзяніна.

Што ж такое паклёп?

Крымінальным кодэксам РСФСР 1922 г. паклёпам лічылася «абвяшчэнне заведама фальшывага ипозорящего іншая асоба абставіны» (арт. 175); кваліфікаванай жа з’яўлялася паклёп, выказаная ў друкаваным ці іншым чынам размноженномпроизведении (арт. 176).

Простая паклёп каралася лишениемсвободы або прымусовымі працамі на тэрмін да шасці месяцаў, аквалифицированная — пазбаўленнем волі на тэрмін да аднаго года.

У Крымінальным кодэксе РСФСР 1960 г. (арт. 130) паняцце паклёпу практычна не змянілася. Адрозненне было толькі ў тым, што ў больш позднемКодексе гаворка ішла не аб абвяшчэнні загадзя ілжывых, ганебных іншае лицосведений, а пра іх распаўсюдзе.

Акрамя таго, у разгляданую артыкул была ўключана ч. 3, устанаўліваецца адказнасць за паклёп, злучаную з абвінавачваннем всовершении дзяржаўнага або іншага цяжкага злачынства, за чтопредусматривалось пакаранне ў выглядзе лишениясвободы на тэрмін да пяці гадоў.

У адпаведнасці з ч. 1 арт. 129 КК РФ 1996 года паклёпам считалосьраспространение заведама ложныхсведений, якія ганьбяць гонар і годнасць іншай асобы або падрываюць егорепутацию.

Неабходна адзначыць, што ў Уголовномкодексе РФ 1996 года рэпутацыя грамадзяніна ўпершыню была названая объектомклеветы. Прававая абарона гонару, годнасьці асобы чалавека і яго репутацииосуществляется ў адпаведнасці з арт. 129, 130 КК РФ і арт. 152 ГК РФ.

Адказнасць за замах на гонар і годнасць асобы КК РФ прадугледжвае не толькі ў згаданых арт. 129 і 130, Але і ў некаторых іншых.

Крымінальны кодэкс устанавливаетответственность за паклёп у дачыненьні да судзьдзі, прысяжнага засядацеля, пракурора, следчага, асобы, якая здзяйсняе дазнанне, судовага прыстава, судебногоисполнителя (арт. 298), за непавагу да суду ў форме абразы участниковсудебного разбору (арт. 297), за абразу прадстаўніка ўлады (арт. 319), за абразу вайскоўца (арт. 336).

Пералічаныя віды паклёпу иоскорбления асабліва небяспечныя, бо замахваюцца не толькі на гонар і достоинстволичности, але і на аўтарытэт дзяржаўнай улады, парушаюць парадак несениявоенной службы і т. Д.

Паклёпам прызнаецца распространениезаведомо ілжывых звестак, якія ганьбяць гонар і годнасць іншай асобы илиподрывающих яго рэпутацыю.

Исходяиз таго, што ступень грамадскай небяспекі паклёпу можа быць рознай, у ч. 1 арт. 129 КК РФ ўсталёўваліся наступныя пакарання: штраф у памеры ад пяцідзесяці да ста мінімальных размеровоплаты працы або ў памеры заработнай платы або іншага прыбытку асуджанага запериод да аднаго месяца, альбо абавязковыя працы на тэрмін ад 120 да 180 гадзін, илиисправительные работы на тэрмін да аднаго года.

За простую паклёп у сілу ч. 1ст. 130 КК РСФСР 1960 г. максімальнае пакаранне ўяўляла сабой пазбаўленне волі на тэрмін да аднаго года.

Частка 2 арт. 129 КК РФ устанавливалаответственность за кваліфікаваную паклёп. Такой з’яўляецца паклёп, які ўтрымліваецца ў публічным выступе, публічна демонстрируемомпроизведении або сродках масавай інфармацыі.

За рубежомквалифицированная паклёп, як правіла, караецца больш строга, чым этопредусмотрено ч. 2 арт. 129 КК РФ.

Самай цяжкай, асабліва кваліфікаванай являетсяклевета, злучаная з абвінавачваннем асобы ў здзяйсненні цяжкага ці асабліва тяжкогопреступления (ч. 3 арт. 129 КК РФ). Такая паклёп прычыняе вельмі сур’ёзны ущербчести і рэпутацыі асобы.

У той жевремя, дадзенае злачынства неабходна адрозніваць ад загадзя ілжывага даносу (арт. 306 КК РФ). Паклёп накіравана наопорочивание гонару і рэпутацыі асобы, а ілжывы данос — на возбуждениеуголовного справы, т. Е. Гэта злачынства супраць правасуддзя.

З 07 снежня 2011 года даннаястатья была прызнана страціла сілу. Адказнасць за паклёп перастала бытьуголовной і гэта дзеянне стала ставіцца да адміністрацыйнага правапарушэння.

Як сказаў Прэзідэнт РФ Уладзімір Пуцін: «Калі нам пакуль не хватаетобщей культуры, не хапае маральных абмежаванняў і маральных, то павінны бытьограничения, можа быць заканадаўчыя, у тым ліку і крымінальна — прававыя».

28 ліпеня 2012 гады Прэзідэнтам РФподписан Федэральны закон № 141 — ФЗ «Аб унясенні змяненняў у Крымінальны кодексРоссийской Федэрацыі і асобныя заканадаўчыя акты Расійскай Федэрацыі», якім арт. 128. 1 дапоўненая следующимсодержанием: «паклёп — гэта значыць распаўсюджванне заведама непраўдзівых звестак, якія ганьбяць гонар і годнасць іншай асобы або падрываюць яго рэпутацыю», караецца штрафам у памеры да 500 тыс. Рублёў (раней было 200 тыс.) Илиобязательными працамі на тэрмін да 160 гадзін.

Гэта ж дзеянне, учыненае сиспользованием службовага становішча, караецца штрафам у памеры да 2 млн. Рублёў або да 320 гадзін абавязковых прац. Паклёп, злучаная з обвинениемлица ў здзяйсненні цяжкага ці асабліва цяжкага злачынства, караецца штрафомв памеры да 5 млн. Рублёў илиобязательными работамі на тэрмін 480 гадзін.

Уведзены новы артыкул (арт. 298. 1) аб адказнасці заклевету на адрас «суддзі, прысяжнага засядацеля, пракурора, следчага, асобы, якая здзяйсняе дазнанне, судовага прыстава», памер штрафу засовершение дадзенага злачынства складае ад 2 да 5 млн. Рублёў.

Унесены адпаведныя папраўкі вУголовно — працэсуальны кодэкс РФ, якія тычацца падследнасці данныхпреступлений.

Так, злачынства, предусмотренныест. 128. 1 КК РФ расследуюцца органамі дознаниявнутренних спраў.

Справы аб паклёпе на адрас суддзі, прысяжнага засядацеля, пракурора, следчага, асобы, якая здзяйсняе дазнанне, судовага прыстава (арт. 298. 1 КК РФ) расследуюцца следчымі Следственногокомитета Расійскай Федэрацыі.

Дадзеныя змены ў Крымінальны і Крымінальна — працэсуальны кодэкс РоссийскойФедерации апублікаваныя 30 ліпеня 2012 года і ўступаюць у сілу на працягу 10 днейпосле афіцыйнага апублікавання

які артыкул за паклёп

Які артыкул за паклёп

Які артыкул за паклёп Які артыкул за паклёп Які артыкул за паклёпЯкі артыкул за паклёпЯкі артыкул за паклёпЯкі артыкул за паклёпЯкі артыкул за паклёпЯкі артыкул за паклёпЯкі артыкул за паклёпЯкі артыкул за паклёпЯкі артыкул за паклёпЯкі артыкул за паклёпЯкі артыкул за паклёпЯкі артыкул за паклёпЯкі артыкул за паклёпЯкі артыкул за паклёпЯкі артыкул за паклёп Які артыкул за паклёп

Які артыкул за паклёп

— паклёп аб тым, што асоба пакутуе захворваннем, што ўяўляюць небяспеку для навакольных, а роўна паклёп, злучаная з абвінавачваннем асобы ў здзяйсненні злачынства сэксуальнага характару;

— паклёп з выкарыстаннем службовага становішча.

Што будзе за паклёп і як прыцягнуць вінаватага да адказнасці

У сучасным свеце не рэдка сустракаюцца выпадкі, калі чалавек распаўсюджвае пра іншае грамадзяніне ілжывыя звесткі, здольныя прывесці да падрыву яго рэпутацыі, а таксама якія ганяць гонар і годнасць. Важна, каб жыхары Расіі разумелі, што за зробленае абразу асобы і паклёп крыўдзіцель павінен адказаць у судзе. Сёння заканадаўчая база РФ, у тым ліку і КК максімальна абараняе правы сваіх грамадзян, а ў дачыненні да расейцаў прадугледжана крымінальная адказнасць за паклёп.

Які артыкул за паклёп

На тэрыторыі Расіі дзейнічае шмат камерцыйных юрыдычных фірмаў, якія працуюць з жыхарамі на платнай аснове. Больш выгаднай і эканамічнай альтэрнатывай ў 2017 годзе з’яўляецца кансультацыя юрыста ў фармаце онлайн. Паслугі спецыяліста ў сетцы інтэрнэт даступныя ў любы час жыхарам з любога кутка краіны.

Дыстанцыйнае зносіны гарантуе канфідэнцыяльнасць і бяспеку дадзеных. Адвакат дапаможа зразумець, што паклёп і абразу асобы — гэта правапарушэння, за якія пакладзена артыкул.

Юрыдычныя паслугі онлайн забяспечаць аператыўнасць вырашэння пастаўленых задач. Таксама вопытны спецыяліст падбярэ ў кожным канкрэтным выпадку індывідуальнае рашэнне і комплекс мер, абапіраючыся на рэальныя абставіны справы.

Распаўсюд ілжывых звестак, негатыўна якія адлюстроўваюцца на іміджы і рэпутацыі чалавека, у 2017 годзе згодна з КК РФ караецца накладаннем буйнога штрафу і прымусовымі працамі, аднак паклёп і абразу — не падстава пазбаўляць чалавека свабоды. Артыкул КК аб пакаранні за паклёп прайшла доўгі працэс удасканалення. Яе відазмяняцца, дапаўнялі і нават адмянілі, але пасля ўважлівага разгляду сітуацыі ў краіне, парламентарыі ў 2012 годзе вярнулі яе ў дзеянне, унёсшы некаторыя змены.

Сёння ў Расіі за ілжывыя абвінавачанні ў дачыненні да іншых грамадзян прадугледжаны артыкул 128.1 КК РФ. Яна змяшчае чатыры раздзелы, кожны з якіх вызначае абставіны і спосабы паклёпу, а таксама меры спагнаньня з лгуна. Варта адзначыць, што адказнасць за падманныя звесткі ў дачыненні да іншага чалавека надыходзіць з 16 гадоў.

Іскавую заяву аб паклёпе

Паклёп і абразу асобы ў 2017 годзе ў РФ у любым выпадку каральныя, але максімальна строгія меры будуць ужытыя да тых, хто распаўсюджвае ілжывыя дадзеныя аб грамадзяніне і сцвярджае, што ён вінаваты ў цяжкім злачынстве або з’яўляецца носьбітам небяспечнай для навакольных хваробы.

У старой версіі КК РФ паклёп каралася пазбаўленнем волі на тэрмін да 3 гадоў. Сёння дадзеныя меры адмененыя, таксама як і адміністрацыйная адказнасць за хлусня ў дачыненні да іншых асоб.

Падача іскавай заявы за паклёп і абразу асобы

Які артыкул за паклёп

Варта адзначыць, што абразу караецца па-іншаму, чым паклёп. За абразу чалавек не можа падаваць пазоў у суд, справа будзе разгледжана ў адміністрацыйным парадку. Памер штрафу за правапарушэнне дадзенай катэгорыі будзе ўсталяваны паводле дабрабыту крыўдзіцеля і асобы, які стаў ахвярай сітуацыі.

Паклёп ж будзе разгледжана ў судовай інстанцыі. Каб справа была дазволена ў максімальна аператыўныя тэрміны, важна, каб пазоў адпавядаў усім заканадаўчым нормам і крытэрам 2017 года.

Сёння ў Расеі не існуе строга ўсталяванай формы хадайніцтвы, але важна, каб заява змяшчала:

 • найменне інстанцыі;
 • персанальныя дадзеныя заяўніка і асобы, які абвінавачваецца ў паклёпе;
 • дату, месца і час, апісанне дзеі, што прывяло да адмоўныя наступствы для рэпутацыі істца;
 • патрабаванні абражанага боку;
 • дата і подпіс.

Варта адзначыць, што паклёп можа пацягнуць не толькі матэрыяльныя страты, але і маральную шкоду, таму паралельна з крымінальнай пазовам пазоўнік мае права падаць грамадзянскае вытворчасць аб маральнай кампенсацыі. Суму шкоды пазоўнік ўсталёўвае самастойна, абапіраючыся на крытэрыі разумнасці. Таксама неабходна дакументальнае пацвярджэнне выдаткаў на аднаўленне фізічнага здароўя і маральнага стану.

Цікава, што ілжывы данос, г.зн. абвінавачанне ў паклёпе, таксама караецца па крымінальным артыкуле. На любой стадыі судаводства бакі могуць заключыць міравое пагадненне.

За абразу асобы артыкул КК РФ 2016 якое пакаранне прадугледжвае?

Заканадаўства Расіі прадугледжвае пакаранне за абразу асобы і паклёп на грамадзян. У нарматыўна-прававым акце яна вызначана, як прыніжэньне годнасьці і гонару чалавека. Які артыкул закона рэгламентуе меры пакарання за такія дзеянні? Якое пакаранне яна прадугледжвае ў дзеючай рэдакцыі?

Абразу асобы артыкул КК РФ 2016 у дзеючай рэдакцыі

Як і любы нарматыўна-прававы акт нашай краіны КК РФ рэгулярна абнаўляецца і дапаўняецца. Практычна штогод выдаецца новая рэдакцыя. Мэта заканадаўцаў — удасканаленне сістэмы правасуддзя. Да 2012 года ўключна дзейнічала асобная арт. №130 КК РФ, аднак на сёння яна страціла сілу (адменена).

Цяпер на яго месца стала арт. 128 КК РФ (трапляе пад той жа вызначэнне і ацэнку, але называецца інакш, дададзена вызначэнне паклёп). У любым варыянце артыкул у дзеючай рэдакцыі за абразу асобы і паклёп ставіцца да правапарушэнняў сярэдняй цяжкасці і прадугледжвае адміністрацыйнае пакаранне, пры даказанасці дзеянняў абвінавачанага штраф да 500 тыс. Рублёў.

Любое дзеянне (публічнае небудзь асабістая), накіраванае на прыніжэньне годнасьці і гонару чалавека шляхам данясення да навакольных недакладных звестак (ключавы момант заведама непраўдзівых), якія ганяць годнасць і гонар іншага чалавека (некалькіх людзей) альбо накіраваных на падрыў / шкоду рэпутацыі караецца па арт. 128 КК РФ дзеючай рэдакцыі.

Падобныя вызначэння змяшчае і КаАП РФ. Гэта можа быць выказана ў любой форме:

 • вуснай (славеснай);
 • непрыстойнай;
 • пісьмовай;
 • ў грамадскім месцы (публічнае);
 • ў вузкім коле (напрыклад, сярод супрацоўнікаў);
 • можа быць не толькі сам факт знявагі / абразы, але і пагроза.

За прыніжэньне або паклёп на супрацоўніка на працоўным месцы, з выкарыстаннем свайго службовага становішча адказвае ч.3, указанага артыкула закона. За такія дзеянні суд можа накласці штраф у памеры да 2 млн. У нацыянальнай валюце, альбо абавязаць выконваць абавязковыя працы на 320 гадзін.

Арт. 128 КК РФ ўмоўна падзяляе дзеяння (паклёп і прыніжэньне асобы) на публічныя і інфармацыйныя, перададзеныя трэцім асобам у тым ліку нецэнзурнай лаянкай. Першая частка з боку закона лічыцца больш складанай і прадугледжвае больш строгае пакаранне. Пры гэтым заканадаўства аддзяліла ваенных ці прадстаўнікоў улады. Для кожнай з гэтых катэгорый у законе маецца асобны артыкул са сваім пакараннем (арт. Ст.319 і 336 адпаведна).

+7 (812) 309-46-73 — Санкт-Пецярбург, Ленінградская вобласць

Зневажэнне асобы і паклёп у інтэрнэце і сацыяльных сетках у прыватнасці прыраўноўваецца законам да паклёпе ў сродках масавай інфармацыі (СМІ). Доказам у дадзеным варыянце можа паслужыць скрін або сама перапіска (калі мадэратары яе ня выдаляць да таго часу). Абразу асобы па СМС на тэлефонны нумар чалавека не з’яўляецца публічным, г.зн. яно не можа выказваць грамадскай пункту гледжання (калі яно не было разаслана масава (два і больш), крыўдзіцель будзе пакараны за i распаўсюджванне), таму не адносіцца да гэтай катэгорыі.

Даказаць абразу асобы не так проста. Чалавек можа заявіць, што ён папросту выказваў сваё меркаванне і не меў намеру нікога зневажаць, што дапушчальна з пункту гледжання закона. У абарону істца могуць выступіць толькі паказанні сведак з доказам наўмыснага дзеяння, накіраванага менавіта на прыніжэньне / абразу годнасьці і гонару істца. Але і гэта не 100% гарантыя. Судовая практыка мае прыклады, калі абвінавачаны пры наяўнасці пісьменных адвакатаў і юрыстаў так і застаўся без пакарання.

Але калі віна ўсё ж даказаная, вінаватага абразы асобы прыцягнуць да адказнасці: мінімальна яго абавяжуць выплаціць штраф ад 500 тыс. (Залежыць ад ступені цяжару абвінавачванняў) да 320 гадзін абавязковых прац (максімальна). Калі ж пазоўнік ставіцца да катэгорыі ваенных ці прадстаўнікоў улады пакаранне будзе больш жорсткім і крыўдзіцеля прыцягнуць да выпраўленчых працаў да года (максімальна). Пры гэтым дзіцяці могуць пакараць на 1-5 тыс. Рублёў (аплачваюць бацькі вінаватага). Аднак, калі абразілі дзіцяці — могуць пакараць на 5-30 тыс.

Гонар і годнасць чалавека абараняецца Ці законам?

І гонар і годнасць кожнага грамадзяніна ў нашай краіне абараняецца законам. Гэтыя ж гарантыі дае і Канстытуцыя Расіі. Аднак на практыцы даказаць вінаватасць суб’екта не так проста. Тая ж Канстытуцыя абвясціла дэмакратычны парадак у краіне, што кажа пра тое, што кожная асоба мае волю свабодна выказваць сваё меркаванне. Іншае пытанне, дзе грань паміж звычайным выказваньнем і абразай?

Калі віна крыўдзіцеля ўсё ж будзе даказаная, то яго максімальнае пакаранне па дзеючай рэдакцыі арт. 128 Крымінальнага Кодэкса РФ складзе 320 гадзін папраўчых работ. Часам пазоўнік можа атрымаць матэрыяльную кампенсацыю за прычыненне яму маральнай шкоды. Даказваць ж віну абвінавачанага могуць дапамагчы сведкавыя паказанні, напрыклад, пра прылюдна высмейванне чалавека. Таксама ў суд можна падаць запіс у фармаце відэа ці аўдыё (калі абразу было нанесена па тэлефоне). Заяву ў суд пішацца ў пісьмовай форме з падрабязным апісаннем падзей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *